Με αφορμή ένα τραγούδι: μουσικές, θεατρικές και κινητικές δραστηριότητες

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Μπορείτε να το ξεφυλλίσετε και να κατεβάσετε το Παράρτημα με τις παρτιτούρες των τραγουδιών https://ellinoekdotiki.gr/gr/ekdoseis/i/me-aformi-ena-tragoudi

Βιβλιογραφική αναφορά:

Παπακώστα, Μ. & Περακάκη, Ε. (2021). Με αφορμή ένα τραγούδι: μουσικές, θεατρικές και κινητικές δραστηριότητες. Αθήνα: Ελληνοεκδοτική.

Από το οπισθόφυλλο

Η φιλία, η αγάπη για το περιβάλλον, οι εποχές του χρόνου, η συγγνώμη, η αποδοχή, οι πρόσφυγες, η ατομική ευθύνη αποτελούν τις κύριες θεματικές των δεκατριών (13) επιλεγμένων τραγουδιών που περιέχονται στο παρόν βιβλίο. Με αφορμή, έμπνευση και οδηγό τα τραγούδια αυτά προτείνονται δραστηριότητες μουσικής, θεάτρου και κίνησης.
  Τα μουσικά παιχνίδια, οι χάρτες ακρόασης, η κινησιογραφία, οι τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού, οι παρτιτούρες και η θεματική του κάθε τραγουδιού παρέχει στον/στην αναγνώστη/-στρια ιδέες οι οποίες με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν να αποτελέσουν πολύτεχνα δρώμενα. Η προηγούμενη εμπειρία, αν και βοηθητική, δεν είναι απαραίτητη. Όλα τα τραγούδια διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο αναρτημένα από τους ίδιους τους δημιουργούς και είναι άμεσα προσβάσιμα.
   Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, νηπιαγωγούς, μουσικοπαιδαγωγούς σε ωδεία και μουσικές σχολές, φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, εμψυχωτές σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και κατασκηνώσεις, σε γονείς που θέλουν να μοιραστούν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους και σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν νέα μονοπάτια και να συνδυάσουν στις δράσεις τους τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι και την κίνηση.

Aside

Abstract
In a rapidly changing world, the number of refugee children who integrate in education is increasing. Each of them carries a unique musical heritage of his/her origin country and music learning continues. One of these refugee children is Mohammed, who narrates his music learning journey from his homeland to Greece, his integration in the Greek educational system and music lessons, the barriers and difficulties which he faces and his music expectations and dreams in the new country. Apart from his narration, data have been collected by interviewing his music teacher at Junior High School and his guardian. Mohammed’s story reminds us and underlines the importance of music education for refugees and asylum-seeking children, the role of the school and the music teacher’s approach, as well as the effort of these children to fulfill the need to belong and their expectations.

 

Full Text: https://www.isme.org/sites/default/files/documents/Proceedings.MISTEC.2018.pdf

Reference:

Perakaki, El. (2018). “Music harms you”: A refugee student narrates his music learning journey. In B. Merrick & M. L. Bowe (eds). Proceedings of the 33nd International Seminar of the ISME Commission on MISTEC, (pp. 55-65).

Digital teaching scenarios as a supplementary educational tool for music teachers, Pre-Conference Proceedings MISTEC 2016

Abstract
Recently, the orientation of Greek music education in schools is connected to technology use integration in lessons. The Greek Ministry of Education tries to provide digital educational material to teachers encouraging them to introduce the use of technology in their classrooms. Even though, schools in primary and secondary education are not equipped sufficiently, teachers try hard to find ways to incorporate technology in their lessons. Under this perspective, the development of digital teaching scenarios is the last digital support to
teachers, up to now. Teachers explore this supplementary digital material and adjust it to their students’ needs and preferences. Selected, according to their qualifications, teachers designed and submitted digital teaching scenarios for teachers at the AESOP (Advanced Electronic Scenarios Operating Platform). They cooperated with a school advisor and a professor in order these ideas to be applicable and in compliance with the official curriculum. Specifically, in music education field, 5 music teachers participated in a vivid work team. But, how did other music teachers evaluate this effort? For this reason, a small scale research (pilot study) was organized in order to record through semi-structured interviews these opinions. The research took place before the application of these scenarios in their classrooms, so it records their first perceptions. Results highlight that although teachers were positive to incorporate these scenarios in practice, they found many obstacles, because of the insufficient technological infrastructure at schools. Though difficulties, they were willing to enrich their lessons with them, whenever it was possible. In conclusion, digital educational scenarios in music education motivate music teachers to incorporate technology use during their lessons. Though teacher willingness, the sufficient technological equipment for application must be provided.

Full paper:

PERAKAKH

Presentation (ppt):

MISTEC_2016_2

Reference:

Perakaki, El. (2016). Digital teaching scenarios as a supplementary educational tool for music teachers. In Sm. Chrysostomou & S.A. Ruthmann (eds). Proceedings of the 32nd International Seminar of the ISME Commission on MISTEC, (pp. 70-78). ISBN: 978-0-6481219-2-3 (ebook).

 

 

Παιχνίδια με τους μουσικούς σωλήνες Boomwhackers

Περιηγηθείτε στις σελίδες του βιβλίου…

Μουσικά παιχνίδια με τους χρωματιστούς μουσικούς σωλήνες Boomwhackers!
29 μουσικά παιχνίδια που έχουν ως στόχο τη βιωματική μάθηση της μουσικής, περιγράφονται αναλυτικά, βήμα-βήμα, από την προετοιμασία του εκπαιδευτικού μέχρι την τελική εκτέλεσή τους από τους μαθητές. Παιχνίδια που ήδη έχουν εφαρμοστεί στην πράξη και μπορούν να προσαρμοστούν στις δυνατότητες της κάθε τάξης/ομάδας.
Οι μαθητές προσεγγίζουν μουσικές έννοιες παίζοντας ρυθμούς, μελωδίες, αρμονίες, συνοδεύοντας ένα τραγούδι ή ένα μουσικό έργο με τους σωλήνες Boomwhackers. Μαθαίνουν να δημιουργούν και νιώθουν τη δύναμη της μουσικής μέσα από το παιχνίδι και τη μουσική πράξη.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων, Μουσικών Σχολών, Ωδείων, σε εμψυχωτές αλλά και σε γονείς με γνώσεις μουσικής. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

 

Μουσική και Ζωγραφική

Επιστημονική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές Επιστημονική Ανακοίνωση στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου «Τέχνη και Εκπαίδευση: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» που διοργάνωσε το ΙΕΠ, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα, 2-4 Οκτωβρίου 2015.

Περίληψη

Από τη μουσική στη ζωγραφική και από τη ζωγραφική στη μουσική: Όταν μαθητές Γυμνασίου δημιουργούν 

Στο πλαίσιο του δικτύου Ευρυδίκη, ο ευρωπαίος επίτροπος υπεύθυνος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τη νεολαία Marŏs Šefčovič δήλωσε: «Η αισθητική αγωγή ευνοεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας ενθαρρύνοντας τους μαθητές να πειραματιστούν, να εκφραστούν, να συνεργαστούν, να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να λάβουν πρωτοβουλίες». Τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Μουσικής και των Εικαστικών ακολουθούν τους παραπάνω άξονες διευρύνοντας τους πολιτισμικούς ορίζοντες των μαθητών.

Υπό το πρίσμα αυτό, οργανώθηκε σειρά μαθημάτων διάρκειας τεσσάρων διδακτικών περιόδων και εφαρμόστηκε σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στη θεματική ενότητα «Εικαστικά και μουσική … μουσική και εικαστικά» του σχολικού εγχειριδίου της Μουσικής. Η σειρά μαθημάτων βασίστηκε στις αρχές της συνεργατικής και της βιωματικής μάθησης και της σύνδεσης των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής με την καθημερινότητα (μεταγνώση). Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν ατομικές και ομαδικές και η αξιολόγησή τους ακολούθησε τους άξονες που αφορούν το βαθμό συμμετοχής των μαθητών, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας του κάθε μαθητή και το συντονισμό της ομάδας κατά την προετοιμασία και παρουσίασή τους.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την αλληλένδετη σχέση της Μουσικής και των Εικαστικών συντελώντας στην αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και την έκφραση των συναισθημάτων τους.

Βιβλιογραφική αναφορά:

Περακάκη, Ε. (2015). Από τη μουσική στη ζωγραφική και από τη ζωγραφική στη μουσική: Όταν μαθητές Γυμνασίου δημιουργούν. Επιστημονική Ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές Επιστημονική Ανακοίνωση στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου «Τέχνη και Εκπαίδευση: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» που διοργάνωσε το ΙΕΠ, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα, 2-4 Οκτωβρίου 2015. Αδημοσίευτη Εργασία.

Μουσική και Μαθηματικά: EMP-Maths

http://maths.emportfolio.eu/images/deliverables/Teacher_Handbook_Greek_Version.pdf

Παράγωγα Ευρωπαϊκού Προγράμματος: European Music Portfolio – Maths, Comenius Multilateral, Lifelong Learning Programme, 2014-2017

Αργυρίου, M. & Περακάκη Ε. (Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνικού κειμένου) (2016). Στο Peter Mall, Maria Spychiger, Rose Vogel & Julia Zerlik (Eds) (2016), Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Μουσικής και Μαθηματικών: «Ηχοποιώντας τα Μαθηματικά» – Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού. Comenius Lifelong Learning Project 538547-LLP-1-CH-COMENIUS-CMP.

Η συνεργατική μάθηση στην τάξη της Μουσικής

Επιστημονική ανακοίνωση στο 2ο Συνέδριο Μουσικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή της ΕΕΜΑΠΕ: «Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές». 

Για το πλήρες κείμενο (σσ. :123-129)

Click to access TOMOS%20A%20EEMAPE%202007.pdf

Reference:

Περακάκη, Ελ. (2009). Η συνεργατική μάθηση στην τάξη της μουσικής. Στο Αργυρίου, Μ. (επιμ.), Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές: Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Μουσικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή της ΕΕΜΑΠΕ, 20-22 Απριλίου, Αθήνα 2007 σσ. 123-129.

TΑ BOOMWHACKERS ΠΑΝΕ…ΣΧΟΛΕΙΟ:  ΡΥΘΜΙΚΑ, ΜΕΛΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

TΑ BOOMWHACKERS ΠΑΝΕ…ΣΧΟΛΕΙΟ: 
ΡΥΘΜΙΚΑ, ΜΕΛΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εργαστήριο στο : 3ο Διεθνές Συνέδριο: Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη: θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση, που οργανώθηκε από την ΕΕΜΑΠΕ, 8-10 Μαΐου, Αθήνα 2009.

Περίληψη

Μία από τις βασικές μας επιδιώξεις, ως εκπαιδευτικοί της μουσικής, είναι να μετατρέψουμε την τάξη μας σε μια ορχήστρα. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. Είναι εύκολο κάτι τέτοιο; Απαιτείται πολύ καλή οργάνωση και συντονισμό ολόκληρης της τάξης. Τα συνηθέστερα όργανα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή διδακτική πράξη είναι τα ρυθμικά και μελωδικά (όταν αυτά υπάρχουν, και συχνά δεν ξεπερνούν τα 1-2 σε κάθε σχολείο) κρουστά, με τα οποία όμως, μπορούμε να οργανώσουμε  ευκολότερα, περισσότερα ρυθμικά παιχνίδια, λιγότερα μελωδικά και ελάχιστα αρμονικά. Ένας αρκετά ενδιαφέρον τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω ειδών παιχνιδιών είναι μέσω των boomwhackers. Πρόκειται για κουρδισμένους πλαστικούς σωλήνες σε διαφορετικά χρώματα, το παίξιμο των οποίων δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, γι’ αυτό και μπορούν να παιχτούν από μαθητές όλων των βαθμίδων. Με τα boomwhackers μπορούν να επιτευχθούν γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι και να διδάξουμε δημιουργικά και βιωματικά βασικές έννοιες της μουσικής θεωρίας και αρμονίας, όπως: η συνήχηση, η οριζόντια και η κάθετη μελωδική γραμμή, το τονικό ύψος, το ηχόχρωμα, οι σύμφωνες και διάφωνες συγχορδίες, οι μείζονες και ελάσσονες συγχορδίες, οι κλίμακες, τα διαστήματα κ.ά. Επιπλέον, οι μαθητές μαθαίνουν να αυτοσυγκεντρώνονται, να επικοινωνούν μεταξύ τους, να συνεργάζονται  και να ελευθερώνουν τη σκέψη τους δημιουργώντας.

Για το πλήρες κείμενο (σσ. 378-380) http://www.primarymusic.gr/images/editions/online/3rd_international_conference_2009_proceedings.pdf

Reference:

Περακάκη, Ελ. (2009). Τα Boomwhackers πάνε…σχολείο: Ρυθμικά, μελωδικά και αρμονικά παιχνίδια. Στο Αργυρίου, Μ. & Καμπύλης, Π. (επιμ.), Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη: θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση: Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου, που οργανώθηκε από την ΕΕΜΑΠΕ, 8-10 Μαΐου, Αθήνα 2009 (σσ.378- 380).

Εφαρμόζοντας την Κριτική Διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση

Εφαρμόζοντας την Κριτική Διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση

Περίληψη

Στον κόσμο της πληροφορίας όπου ζούμε η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης προβάλλει ως ένα επιτακτικό εκπαιδευτικό αίτημα. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα διδασκαλίας της κριτικής σκέψης ήταν υπό αμφισβήτηση για πολλά χρόνια. Η σταδιακή, όμως, εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων και ερευνών οδήγησε στην άρση των αμφιβολιών αυτών. Το πρόγραμμα της Κριτικής Διδασκαλίας του Ματσαγγούρα, έχοντας εφαρμοστεί σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο στη χώρα μας, αποτελεί μια διέξοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Βάσει αυτών, ερευνήθηκε η δυνατότητα προσαρμογής του σε ερευνητικό πλαίσιο στο μάθημα της Μουσικής. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται συνοπτικά το πρόγραμμα αυτό και τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, διάρκειας 7 μηνών με τη συμμετοχή μαθητών Α΄ Γυμνασίου. Από τη χρήση ερευνητικών εργαλείων διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή του προγράμματος στο συγκεκριμένο μάθημα είναι εφικτή και ταυτόχρονα ότι η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων μαθητών αρκετά σημαντική.

Reference:

Περακάκη, Ε. (2010). Εφαρμόζοντας την Κριτικής Διδασκαλία στη Μουσική Εκπαίδευση, Μουσικοπαιδαγωγικά, 8, σσ. 42-61.

Aside

ISME PRE-CONFERENCE, MISTEC 2016, DUBLIN 18-22 JULY.

Abstract

Recently, the orientation of Greek music education in schools is connected to technology use integration in lessons. The Greek Ministry of Education tries to provide digital educational material to teachers encouraging them to introduce the use of technology in their classrooms. Even though, schools in primary and secondary education are not equipped sufficiently, teachers try hard to find ways to incorporate technology in their lessons.

Under this perspective, the development of digital teaching scenarios is the last digital support to teachers, up to now. Teachers explore this supplementary digital material and adjust it to their students’ needs and preferences. Selected, according to their qualifications, teachers designed and submitted digital teaching scenarios for teachers at the AESOP (Advanced Electronic Scenarios Operating Platform). They cooperated with a school advisor and a professor in order these ideas to be applicable and in compliance with the official curriculum. Specifically, in music education field, 5 music teachers participated in a vivid work team. But, how did other music teachers evaluate this effort? For this reason, a small scale research (pilot study) was organized in order to record through semi-structured interviews these opinions. The research took place before the application of these scenarios in their classrooms, so it records their first perceptions. Results highlight that although teachers were positive to incorporate these scenarios in practice, they found many obstacles, because of the insufficient technological infrastructure at schools. Though difficulties, they were willing to enrich their lessons with them, whenever it was possible.

In conclusion, digital educational scenarios in music education motivate music teachers to incorporate technology use during their lessons. Though teacher willingness, the sufficient technological equipment for application must be provided.

The sites for each digital teaching scenarios for music education are the following:

 1. A music dialogue: antiphony, http://www.aesop.iep.edu.gr/node/15490
 2. The Greek traditional rhythms and instruments influence to modern Greek music, http://www.aesop.iep.edu.gr/node/15572
 3. Ostinato, http://www.aesop.iep.edu.gr/node/15558
 4. Music and Cinema, http://www.aesop.iep.edu.gr/node/5790
 5. Cultivating Acoustical Skills (Preparation for the examinations in order to enter Music Studies University), http://www.aesop.iep.edu.gr/node/6260
 6. Are you sure that you are not a musician? (Preparation for the examinations in order to enter Music Schools), http://www.aesop.iep.edu.gr/node/5650
 7. Recognising musical instruments (Preparation for the examinations in order to enter Music Schools), http://www.aesop.iep.edu.gr/node/16704
 8. Poetry and Music in Chanson in 16th Century, http://www.aesop.iep.edu.gr/node/7024
 9. Music Extracts recognition and discrimination, http://www.aesop.iep.edu.gr/node/5603
 10. Accompany it with a guitar, http://www.aesop.iep.edu.gr/node/5690
 11. Clef signatures in major keys, http://www.aesop.iep.edu.gr/node/22731
 12. Secondary dominant chords augmented sixth chord (Italian, German, French), http://www.aesop.iep.edu.gr/node/6114.