Μουσική και Ζωγραφική

Επιστημονική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές Επιστημονική Ανακοίνωση στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου «Τέχνη και Εκπαίδευση: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» που διοργάνωσε το ΙΕΠ, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα, 2-4 Οκτωβρίου 2015.

Περίληψη

Από τη μουσική στη ζωγραφική και από τη ζωγραφική στη μουσική: Όταν μαθητές Γυμνασίου δημιουργούν 

Στο πλαίσιο του δικτύου Ευρυδίκη, ο ευρωπαίος επίτροπος υπεύθυνος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τη νεολαία Marŏs Šefčovič δήλωσε: «Η αισθητική αγωγή ευνοεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας ενθαρρύνοντας τους μαθητές να πειραματιστούν, να εκφραστούν, να συνεργαστούν, να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να λάβουν πρωτοβουλίες». Τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Μουσικής και των Εικαστικών ακολουθούν τους παραπάνω άξονες διευρύνοντας τους πολιτισμικούς ορίζοντες των μαθητών.

Υπό το πρίσμα αυτό, οργανώθηκε σειρά μαθημάτων διάρκειας τεσσάρων διδακτικών περιόδων και εφαρμόστηκε σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στη θεματική ενότητα «Εικαστικά και μουσική … μουσική και εικαστικά» του σχολικού εγχειριδίου της Μουσικής. Η σειρά μαθημάτων βασίστηκε στις αρχές της συνεργατικής και της βιωματικής μάθησης και της σύνδεσης των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής με την καθημερινότητα (μεταγνώση). Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν ατομικές και ομαδικές και η αξιολόγησή τους ακολούθησε τους άξονες που αφορούν το βαθμό συμμετοχής των μαθητών, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας του κάθε μαθητή και το συντονισμό της ομάδας κατά την προετοιμασία και παρουσίασή τους.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την αλληλένδετη σχέση της Μουσικής και των Εικαστικών συντελώντας στην αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και την έκφραση των συναισθημάτων τους.

Βιβλιογραφική αναφορά:

Περακάκη, Ε. (2015). Από τη μουσική στη ζωγραφική και από τη ζωγραφική στη μουσική: Όταν μαθητές Γυμνασίου δημιουργούν. Επιστημονική Ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο «Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές Επιστημονική Ανακοίνωση στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου «Τέχνη και Εκπαίδευση: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα» που διοργάνωσε το ΙΕΠ, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα, 2-4 Οκτωβρίου 2015. Αδημοσίευτη Εργασία.

Advertisements

Μουσική και Μαθηματικά: EMP-Maths

http://maths.emportfolio.eu/images/deliverables/Teacher_Handbook_Greek_Version.pdf

Παράγωγα Ευρωπαϊκού Προγράμματος: European Music Portfolio – Maths, Comenius Multilateral, Lifelong Learning Programme, 2014-2017

Αργυρίου, M. & Περακάκη Ε. (Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνικού κειμένου) (2016). Στο Peter Mall, Maria Spychiger, Rose Vogel & Julia Zerlik (Eds) (2016), Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Μουσικής και Μαθηματικών: «Ηχοποιώντας τα Μαθηματικά» – Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού. Comenius Lifelong Learning Project 538547-LLP-1-CH-COMENIUS-CMP.

Η συνεργατική μάθηση στην τάξη της Μουσικής

Επιστημονική ανακοίνωση στο 2ο Συνέδριο Μουσικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή της ΕΕΜΑΠΕ: «Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές». 

Για το πλήρες κείμενο (σσ. :123-129)

http://www.primarymusic.gr/images/editions/online/TOMOS%20A%20EEMAPE%202007.pdf

Reference:

Περακάκη, Ελ. (2009). Η συνεργατική μάθηση στην τάξη της μουσικής. Στο Αργυρίου, Μ. (επιμ.), Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές: Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Μουσικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή της ΕΕΜΑΠΕ, 20-22 Απριλίου, Αθήνα 2007 σσ. 123-129.

TΑ BOOMWHACKERS ΠΑΝΕ…ΣΧΟΛΕΙΟ:  ΡΥΘΜΙΚΑ, ΜΕΛΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

TΑ BOOMWHACKERS ΠΑΝΕ…ΣΧΟΛΕΙΟ: 
ΡΥΘΜΙΚΑ, ΜΕΛΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εργαστήριο στο : 3ο Διεθνές Συνέδριο: Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη: θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση, που οργανώθηκε από την ΕΕΜΑΠΕ, 8-10 Μαΐου, Αθήνα 2009.

Περίληψη

Μία από τις βασικές μας επιδιώξεις, ως εκπαιδευτικοί της μουσικής, είναι να μετατρέψουμε την τάξη μας σε μια ορχήστρα. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. Είναι εύκολο κάτι τέτοιο; Απαιτείται πολύ καλή οργάνωση και συντονισμό ολόκληρης της τάξης. Τα συνηθέστερα όργανα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή διδακτική πράξη είναι τα ρυθμικά και μελωδικά (όταν αυτά υπάρχουν, και συχνά δεν ξεπερνούν τα 1-2 σε κάθε σχολείο) κρουστά, με τα οποία όμως, μπορούμε να οργανώσουμε  ευκολότερα, περισσότερα ρυθμικά παιχνίδια, λιγότερα μελωδικά και ελάχιστα αρμονικά. Ένας αρκετά ενδιαφέρον τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω ειδών παιχνιδιών είναι μέσω των boomwhackers. Πρόκειται για κουρδισμένους πλαστικούς σωλήνες σε διαφορετικά χρώματα, το παίξιμο των οποίων δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, γι’ αυτό και μπορούν να παιχτούν από μαθητές όλων των βαθμίδων. Με τα boomwhackers μπορούν να επιτευχθούν γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι και να διδάξουμε δημιουργικά και βιωματικά βασικές έννοιες της μουσικής θεωρίας και αρμονίας, όπως: η συνήχηση, η οριζόντια και η κάθετη μελωδική γραμμή, το τονικό ύψος, το ηχόχρωμα, οι σύμφωνες και διάφωνες συγχορδίες, οι μείζονες και ελάσσονες συγχορδίες, οι κλίμακες, τα διαστήματα κ.ά. Επιπλέον, οι μαθητές μαθαίνουν να αυτοσυγκεντρώνονται, να επικοινωνούν μεταξύ τους, να συνεργάζονται  και να ελευθερώνουν τη σκέψη τους δημιουργώντας.

Για το πλήρες κείμενο (σσ. 378-380) http://www.primarymusic.gr/images/editions/online/3rd_international_conference_2009_proceedings.pdf

Reference:

Περακάκη, Ελ. (2009). Τα Boomwhackers πάνε…σχολείο: Ρυθμικά, μελωδικά και αρμονικά παιχνίδια. Στο Αργυρίου, Μ. & Καμπύλης, Π. (επιμ.), Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη: θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση: Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου, που οργανώθηκε από την ΕΕΜΑΠΕ, 8-10 Μαΐου, Αθήνα 2009 (σσ.378- 380).

Εφαρμόζοντας την Κριτική Διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση

Εφαρμόζοντας την Κριτική Διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση

Περίληψη

Στον κόσμο της πληροφορίας όπου ζούμε η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης προβάλλει ως ένα επιτακτικό εκπαιδευτικό αίτημα. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα διδασκαλίας της κριτικής σκέψης ήταν υπό αμφισβήτηση για πολλά χρόνια. Η σταδιακή, όμως, εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων και ερευνών οδήγησε στην άρση των αμφιβολιών αυτών. Το πρόγραμμα της Κριτικής Διδασκαλίας του Ματσαγγούρα, έχοντας εφαρμοστεί σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο στη χώρα μας, αποτελεί μια διέξοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Βάσει αυτών, ερευνήθηκε η δυνατότητα προσαρμογής του σε ερευνητικό πλαίσιο στο μάθημα της Μουσικής. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται συνοπτικά το πρόγραμμα αυτό και τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, διάρκειας 7 μηνών με τη συμμετοχή μαθητών Α΄ Γυμνασίου. Από τη χρήση ερευνητικών εργαλείων διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή του προγράμματος στο συγκεκριμένο μάθημα είναι εφικτή και ταυτόχρονα ότι η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων μαθητών αρκετά σημαντική.

Reference:

Περακάκη, Ε. (2010). Εφαρμόζοντας την Κριτικής Διδασκαλία στη Μουσική Εκπαίδευση, Μουσικοπαιδαγωγικά, 8, σσ. 42-61.

Μουσική και Θέατρο όλη μέρα! 18 Σεπτεμβρίου 2016, Πολύτεχνο!!!

http://www.topolytexno.gr/images/imerida/draseis-details.pdf

Μουσικά παιχνίδια με Boomwhackers και κρουστά όργανα-8 Οκτωβρίου 2016

PERAKAKH